4 Columns 200×200 cropped center – Polaroid/Polaroid